Nederland werft actief op Antillen

Curaçaose ziekenhuizen en zorginstellingen voelen zich machteloos door het aanhoudende vertrek van gekwalificeerd personeel naar Nederland. Dat aantal lijkt verder te stijgen, nu Nederlandse uitzendbureaus actief Antillianen werven via advertenties in lokale kranten.

Medisch-directeur J. Martina van het grootste ziekenhuis op Curaçao, het Sint Elisabeth Hospitaal, is bang dat veel verpleegkundigen op de advertenties zullen reageren. ,,Een aantal is al vertrokken door de sombere sociaal-economische situatie op het eiland en vele anderen lopen rond met de gedachte om dat ook te doen. Als dan een Nederlands wervingsbureau aanbiedt om behalve een baan ook te zorgen voor verdere opleiding, huisvesting en kinderopvang, is de keus snel gemaakt. Daar kunnen wij niet tegenop.''

Het ziekenhuis, dat door een groot natuurlijk verloop steeds een tekort heeft aan verpleegkundigen, overweegt nu personeel te gaan werven op Cuba.

Volgens arbeidsconsulent J.Vissers van het Hoornse wervingsbureau Effort & Support, heeft zijn bedrijf al tientallen reacties gekregen op de advertenties die de afgelopen week in de lokale pers zijn verschenen. Over twee weken gaat hij op Curaçao samen met een verpleegkundige gesprekken voeren met serieuze gegadigden die telefonisch hebben gesolliciteerd.

Het bedrijf werft niet alleen verpleegkundigen, maar ook personeel voor verzorgingshuizen, gekwalificeerde automonteurs en bouwvakkers. ,,We beseffen heel goed dat we kader wegkopen, maar aan de andere kant bieden de Antillen zelf hun burgers de komende jaren weinig perspectief'', aldus Vissers.

Directeur R. Rosario van het Antilliaanse Opleidingsinstituut voor Verpleegkundig personeel vindt het inmiddels niet meer dan billijk dat Nederland de opleidingskosten gaat helpen dragen. ,,Per slot van rekening lijkt het erop dat wij onze mensen grotendeels klaarstomen voor de Nederlandse markt.''

Nederlandse ziekenhuizen kampen met personeelstekort.

Vorige week bleek dat ziekenhuizen een `transfersom' van 2.500 gulden betalen aan verpleegkundig specialisten die bereid zijn er te komen werken. Het geld, dat dient voor werving van onder meer operatie-assistenten en intensive care-verpleegkundigen, krijgen ze van het rekruteringsbureau dat met de personeelsvoorziening is belast. Sinds begin 1998 heeft het Rotterdamse bureau Interchange Recruitment voor de ziekenhuizen zo'n veertig verpleegkundige specialisten geworven.