CORRECTIE

In het artikel van Marion de Boo over de Springendalse Beek (W&O, 7 augustus) is de afkorting ICES door de redactie verkeerd weergegeven. Het gaat om de Interdepartementale Commissie inzake het Economisch Structuurbeleid.