CDA zoekt contact met andere religies

CDA-voorzitter Marnix van Rij wil dat zijn partij meer contact zoekt met andere religies en geloofsovertuigingen.

Hij wil daarvoor een ,,centrum voor politiek, religie en spiritualiteit'' oprichten. Van Rij pleit hiervoor in een artikel in het eigen partijblad CD/Actueel.

De CDA-voorzitter wil dat het CDA zich ontwikkelt tot een ,,pluriforme en multiculturele partij'', die ,,open-minded'' staat tegenover andersgelovigen en andersdenkenden. Volgens hem heeft de christen-democratie ,,nadrukkelijk toekomst'' als deze ,,mensen van verschillende religies bindt'' en ,,een beroep doet op andersdenkenden''.

Van Rij wil dat het CDA via het door hem bepleite platform gesprekken aangaat met de geestelijke leiders van de verschillende geloofsrichtingen in Nederland. In deze gesprekken zou inspiratie moeten worden gezocht voor het zoeken van oplossingen voor grote maatschappelijke problemen, zoals armoede, milieu en de structurele werkloosheid.

De voorzitter van het CDA ziet het platform ook als een middel om politieke vernieuwing te realiseren. Hij voorspelt dat partijen als PvdA en D66 op langere termijn zullen verdwijnen, omdat ze zijn inziens te veel gericht zijn op de macht (PvdA) of te weinig ideëel zijn (D66). Hij voorziet tegelijk dat delen van PvdA en VVD aansluiting zullen zoeken bij ideëel geïnspireerde politiek, zoals het CDA die met christelijke waarden als sociale rechtvaardigheid, verzoening en solidariteit voorstaat. Hij verwacht zo het ontstaan van een tweedeling in de politiek tussen een stroming die gericht is op het samenbindende en het duurzame in de samenleving met de civil society als ijkpunt en een stroming die uitgaat van individuele vrijheid van de mens, die voorstander is van een kleine overheid en zich primair richt op de vrije markt.