BIDDEN

Inderdaad, bidden `helpt niet' als het een min of meer acute, klinische genezing van een ziekte zou betreffen (zie Rob van den Berg, Bidden helpt niet, W&O, 10 juli). Want, bidden is toch niet het inleveren van een verlanglijst, zoals kinderen dit doen, aan Sinterklaas?

Bidden wordt door de heer Van den Berg ook te nauw verbonden aan het bezoeken van een kerk. Het is algemeen bekend dat het aantal mensen dat kracht zoekt in het gebed vele malen groter is dan dat der kerkbezoekers.

Op grond van mijn theologische opvatting en ook, door een jarenlange pastorale ervaring met mensen, jong en oud, die mij deelgenoot maakten van hun gebedsleven, is gebed in de eerste plaats: de relatie tussen de Eeuwige en de mens en vice versa; het luisteren en het daardoor vinden van een innerlijke rust en geborgenheid. Dit kan een mens kracht geven met de gegeven omstandigheden, in dit geval met een ziekte, te leren omgaan. Het lijdt geen twijfel dat deze innerlijke kracht in vele gevallen bijdraagt tot een positieve beïnvloeding van de genezing.

Als bidden de schrijver van genoemd artikel niet helpt – en dat houd ik graag voor mogelijk – zal ik het daarom niet laten, en velen met mij.

    • Hervormd Em. Predikant Hardenberg
    • Katharina van Drimmelen