Winstgroei effectenbank Stroeve

Effectenbank Stroeve zag de winst in het eerste semester met ruim 12,5 procent toenemen tot 2 miljoen euro (4,4 miljoen gulden). Voor het hele jaar verwacht de bank een belangrijk hogere winst (12 tot 20 procent) dan in 1998. Het in 1818 opgerichte Stroeve richt zich op beleggingsadviezen en vermogensbeheer voor rijke particulieren. Het beheerd vermogen van de bank nam in de eerste jaarhelft toe met 21 procent tot meer dan 941 miljoen euro. (Redactie Economie)