Winst Alpinvest fors lager

De nettowinst van Alpinvest is in het eerste halfjaar gedaald van bijna 150 naar 83 miljoen gulden. Dat is volgens de Naardense investeringsmaatschappij te wijten aan uitstel van geplande verkopen. Het bedrijf verwacht op een later tijdstip meer winst te kunnen maken. De investeringen namen toe tot 206 miljoen gulden. (ANP)