VN: Westen laat Afrika stikken

De nood in Afrika begint `crisisproporties' aan te nemen en het rijke Westen kijkt met de armen over elkaar toe, zo klagen de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben zich gisteren geschokt getoond over het achterblijven van financiële bijdragen voor de bestrijding van hongersnood in Afrika, terwijl veel Westerse economieën juist een periode van ongekende groei doormaken.

Gezichtsbepalende functionarissen van de VN herhaalden hun waarschuwing van eerder deze week dat zestien landen in Afrika worden bedreigd door een acuut tekort aan voedsel, en ze voegden daar nog extra noodkreten aan toe.

Om de meest dringende behoeften te lenigen hebben de VN 796 miljoen dollar nodig. Van dat bedrag is minder dan de helft binnen. Ontwikkelingsprogramma's voor Afrikaanse slachtoffers van oorlogen en natuurrampen moeten worden stilgezet om aan de meest dreigende hongersnoden het hoofd te kunnen bieden, zei Sergio Vieira de Mello, ondersecretaris voor Humanitaire Hulp van de VN, gisteren. Secretaris-generaal van de VN Kofi Annan roept donorlanden dringend op een extra inspanning te verrichten om Afrika te helpen.

De ,,humanitaire behoeften'' van slachtoffers in Afrika beginnen ,,crisisproporties'' aan te nemen, aldus een VN-woordvoerder. ,,In de ontwikkelde wereld maken veel landen ongekende economische groei door en zijn er flinke budgetoverschotten. Maar de donaties voor internationale hulp stagneren of worden kleiner'', zei de woordvoerder gisteren.

Van de 106 miljoen dollar die nodig is voor Angola is slechts 38 procent binnen. De VN hebben 21,8 miljoen dollar gekregen voor Somalië, terwijl 64 miljoen was gevraagd. In Somalië staren 300.000 mensen de hongerdood in de ogen, terwijl de toestand van een miljoen andere burgers snel slechter wordt. Voor de Republiek Congo, waar honderdduizenden de hoofdstad Brazzaville zijn ontvlucht wegens gevechten in de stad, is zelfs geen enkele dollar op tafel gelegd, maakte Vieira de Mello gisteren bekend. Voor de naburige Democratische Republiek Congo, het voormalige Zaïre, is slechts de helft van de gevraagde fondsen binnengekomen.

,,Is dit donormoeheid, zult u zich afvragen'', zei Vieira de Mello, die denkt dat veel Afrikaanse landen worden gezien als chronisch instabiel en dat donorlanden het gevoel hebben dat hun geld wordt verkwanseld in Afrika. Vieira de Mello waarschuwde dat deze houding leidt tot een ,,self-fulfilling prophecy'', omdat sommige Afrikaanse landen door het uitblijven van hulp het risico lopen om terug te vallen in een cyclus van geweld en oorlog.

Vieira de Mello gelooft niet dat `ras' een rol speelt bij de teleurstellende contributies van donorlanden. Bij sommige crises, zoals die in Kosovo, is de animo om geld te geven groter door de nabijheid van het conflict en de strategische belangen die ermee gemoeid zijn. Belangrijke donorlanden hebben de ondersecretaris echter verzekerd dat de financiële inspanningen voor Kosovo geen gevolgen zullen hebben voor de hulp aan Afrika. ,,We geloven ze'', zei Vieira de Mello, maar het zal nog enige maanden duren voordat duidelijk is of Kosovo werkelijk geen negatieve gevolgen heeft gehad voor Afrika. (AP)