Vergunning verplicht voor verpleeghuis

Exploitanten van particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in de toekomst een vergunning nodig van het College van zorgverzekeringen, de vroegere Ziekenfondsraad.

Op dit moment kan iedereen een verpleeghuis beginnen als zij of hun klanten maar geen beroep doen op geld uit de pot van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Dit blijkt uit het nog vertrouwelijke ontwerp voor de Wet exploitatie zorginstellingen dat minister Borst (Volksgezondheid) door een aantal adviseurs laat toetsen. De nieuwe wet moet ziekenhuizen meer vrijheid geven. Ook beoogt de wet een betere afstemming van de zorg die verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen leveren.

Ziekenhuizen kunnen onder de nieuwe wet ook thuiszorg en verpleeghuiszorg gaan leveren. Voorwaarde daarvoor is wel dat zij daarvoor vergunning krijgen van het College van zorgverzekeringen. Op dit moment is dit nog uitgesloten: het ziekenhuis is strikt gebonden aan ziekenhuiszorg waarvoor bovendien een groot aantal zeer gedetailleerde voorschriften geldt. Borst schrapt in de nieuwe wet veel van die regels en vereenvoudigt ook de gang van zaken bij de (ver)bouw van ziekenhuizen.

De voorgestelde deregulering gaat de landelijke organisatie van ziekenhuizen, NVZ, echter niet ver genoeg. Zij dreigen de meerjarenafspraken op te zeggen die ze onlangs met Borst hebben gesloten. De ziekenhuizen eisen onder meer een meer vrijheid bij de bouw. Ze willen dat Borst ze daartoe in hun budget geld reserveert dat vervolgens door het ziekenhuis naar eigen inzicht moet kunnen worden besteed aan nieuwbouw, renovatie of verbouw. De ziekenhuizen gaan volgende week opnieuw praten met Borst over de nieuwe wet.

Of een ziekenhuis onder de nieuwe wet een vergunning krijgt voor de exploitatie van bijvoorbeeld verpleeghuiszorg, hangt af van de zorgvisie die de minister voortaan elk oneven jaar moet publiceren. Daarin moet de minister zijn visie geven over een ,,doelmatig, evenwichtig en een voor eenieder toegankelijk stelsel van gezondheidszorg'', alsmede over het beschikbare geld voor de bouw.

    • Quirien van Koolwijk