Venezuela: politiek en rechters buiten spel

De grondwetgevende Assemblée in Venezuela heeft gisteren per decreet alle macht naar zich toe getrokken. Voor Venezolaanse rechtbanken, het Congres en andere instituties is de noodtoestand uitgeroepen.

De noodtoestand stelt de Assemblée in staat om naar eigen inzicht in te grijpen in publieke instituties. Dat is volgens de speciale grondwetgevende vergadering nodig om de corruptie, die in veel instituties wijdverbreid zou zijn, aan te pakken.

Assemblée-lid William Ojeda zei gisteren dat mogelijk volgende week al wordt begonnen met het verwijderen van honderd rechters die van malafide praktijken worden verdacht.

De Assemblée werd vorige maand na verkiezingen ingesteld en heeft de opdracht om in zes maanden een nieuwe grondwet voor Venezuela te schrijven. De aanhang van de populistische president Hugo Chávez domineert de vergadering met 92 procent van de zetels. Critici van Chávez zeggen dat de president met behulp van de Assemblée een verkapte coup wil plegen. Zij menen dat de Assemblée haar opdracht – het schrijven van een nieuwe grondwet – ver overschrijdt door juridische en politieke instanties buiten spel te zetten.

Chávez heeft de Assemblée-leden vorige week gevraagd om zijn termijn als president naar zes jaar uit te breiden en zijn herverkiezing in de grondwet mogelijk te maken. Die uitgebreide bevoegdheden zegt Chávez nodig te hebben om zijn `sociale revolutie' te laten slagen. Het 23 miljoen inwoners tellende Venezuela is, ondanks de grote olierijkdom, een bastion van armoede en corruptie. Chávez wil hieraan een einde maken met de volledige hervorming van het politieke, economische en juridische systeem van het land. (Reuters, AP)