Profetische zang en dans

Hij heeft meer dan eens een wonder zien gebeuren. Een aantal jaren geleden, bijvoorbeeld, in een kerkdienst in Rotterdam. ,,Een jongetje van zes, zeven jaar dat was verlamd, ging ineens lopen. Een kind kan zoiets niet faken. Ik heb het ventje zien opstaan.'

De socioloog Kees Neeteson (59) is hoofdredacteur van het nieuwe tijdschrift Charisma, dat zich in het bijzonder richt op charismatisch-evangelische christenen. Het blad verschijnt zes keer per jaar (oplage 22.000) en belicht onder meer wonderbaarlijke genezingen. Zo stond er Het goud is van God boven een verhaal in het tweede nummer (april `99) over bovennatuurlijke tandheelkunde. Op een bijeenkomst met voorganger John Arnott van de Toronto Airport Christian Fellowship in Zuid-Afrika kreeg een aantal bezoekers spontaan gouden vullingen en kronen.

Deze goddelijke tandartspraktijk leidde tot enige boze ingezonden brieven. Een lezer schreef: ,,Als God niets anders te doen heeft dan gouden kiezen bezorgen aan verwende volgevreten christenen, nee dank u.' Neeteson is blij met zulke kritische geluiden. Charisma vraagt uitdrukkelijk om respons, vertelt hij. ,,We krijgen onverwacht veel reacties. Maar negentig procent daarvan is gelukkig positief.'

De onbetaalde hoofdredacteur – in de jaren zestig schreef hij jazz- en poprecensies voor het Eindhovens Dagblad – wil graag kwijt dat zijn blad ,,openheid en professionaliteit' nastreeft. Bladerend door de eerste drie uitgaven wijst hij op de veelzijdigheid van zijn product. Levensstijl, bijbelstudies, Keltische invloeden in de christelijke muziek, het ontstaan van de Pinksterbeweging, de sabbat op zondag?, een vraaggesprek met de Katwijkse schilderes Jacomine Vooijs (,,Je geloof uitleven is kunst'), het Genesis-menue (,,Gordon Tessler wijst u aan de hand van de bijbel de weg naar een gezond voedselpatroon') – van alles komt aan bod. Daarmee is Charisma veel volwassener dan zijn voorganger Power Magazine, dat eind vorig jaar ter ziele ging.

In het eerste nummer van het tijdschrift (februari `99) staat dat Charisma ,,het verlangen heeft dat God door de muren van kerken, denominaties en organisaties heen zal breken om zo een stuk eenheid te brengen in christelijk Nederland'. Maar de uitgave is speciaal bedoeld, herhaalt Neeteson, voor het charismatisch-evangelisch christendom. ,,Wie daartoe behoren? Mensen uit allerlei kerken, meestal met een protestantse achtergrond. Er zijn honderden charismatische kerken in Nederland.'

Deze gelovigen vallen enerzijds terug op wat er in de bijbel staat, anderzijds willen ze creatief zijn, bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten, zegt Neeteson. Er ontstaan dan plotseling nieuwe gebeden en er wordt profetisch gedanst en gezongen. ,,Profetische handelingen zijn spontane reacties die mensen niet tevoren hebben bedacht, maar die God heeft gepland', vertelt ,,de sinds 1984 door God als profeet en psalmist gebruikte Zuid-Afrikaan Kim Clement' in Charisma.

,,Al die expressie is volgens critici iets heidens', weet Neeteson. ,,De kerken hebben haar eeuwen lang geweerd. Sterker nog, de gevestigde kerken zijn er hard tegen opgetreden; ze gingen zelfs zo ver dat ze charismatische christenen – in Nederland zijn er thans naar schatting ruim 150.000 – lieten doden. Ze vergaten dat al in het Oude Testament staat geschreven dat er veel werd gedanst, gehuild, geschreeuwd, hardop berouw werd getoond en gelukzaligheid geuit.' Wie Charisma leest – een abonnement is gratis, maar een donatie van dertig gulden per jaar is welkom – zal dit soort onderwerpen tegenkomen, plus veel informatie over de Heilige Geest.

Want de Heilige Geest speelt een grote rol in het leven van de doelgroep van het nieuwe tijdschrift. Neeteson, op zijn vijfendertigste tot bekering gekomen na ,,een 24-karaats heiden en atheïst' te zijn geweest: ,,De charismatische christen is ervan overtuigd dat de Heilige Geest iedereen talenten geeft: de één kan uitblinken als bestuurder, een ander als gastvrouw of gastheer, een derde als uitdrijver van boze geesten, een vierde als wonderdoener.'

    • Guido de Vries