Onderzoek verbod Nova

Het Europese Hof van Justitie gaat zich op verzoek van de Raad van State buigen over de vraag, of het verbod van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op samenwerking tussen advocaten en accountants strijdig is met het Europese recht. Het is een uitvloeisel van de poging tot samenwerking van Arthur Andersen met het advocatenkantoor Wouters. De NOvA verbood de samenwerking. Arthur Andersen heeft eerder dit jaar al een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. Andersen en Wouters vinden dat het verbod de concurrentie belemmert.