Omroep

De koppeling tussen Canal+ en de Nederlandse omroep is wel erg ongelukkig voor hen die pretentieuze programma's willen zien (NRC Handelsblad, 28 juli). Voor 45 gulden per maand ben je dan gedwongen je te abonneren op een pakket dat nauwelijks interessant is. De Zwitserse omroep doet het een stuk beter, als er tenminste luister en kijkgeld is betaald. Voor 50 Zwitserse franken is een accesskaart te verkrijgen waarmee men via de Hotbird, 5 tv-programma's kan ontvangen in drie hoofdtalen. De publieke radioprogramma's (DRS, Radio Rumantsch, Couleur Trois en Rete Uno enz.) alsmede de verschillende programma's van de Zwitserse wereldomroep (o.a. in het Engels) - totaal 13) zijn gratis in heel Europa via (DAB) Digital Audio Broadcasting, van de Astra, te beluisteren.

Nederlanders hebben dus enorme pech. Maar komt dat misschien door de interesse van de Nederlandse bevolking?

    • Robert Müller