Leids Studenten Corps

Naar aanleiding van het stuk van J.L. Heldring `Ik herinner mij III (3 augustus) moet mij het volgende van het hart.

Heldring schrijft hierin `Leiden, althans het Leids Studenten Corps, was volstrekt apolitiek'. Gelukkig maakt Heldring de beperkende opmerking: althans het Leids Studenten Corps. Anders zou de indruk gewekt kunnen worden dat de totale studentenbevolking van Leiden in die periode apolitiek was – mijn partner en ik waren bewust geen lid van de studentencorpora, maar wel lid van disputen, onder andere van het L.O.D. (Leids Oriëntalistisch Dispuut) – zo herinner ik me nog heel goed dat we opgepropt in een stoffig en vies lokaaltje geluisterd hebben naar een radio-uitzending waarin vooral de waarschuwingen van majoor Sas duidelijk naar voren kwamen. Onder andere díe waarschuwingen stonden diametraal tegenover de informatie, die toen van hogerhand gegeven werd. Dit voorval zal in 1938-1939 plaatsgevonden hebben, denk ik.

Ik meld dit even om een verkeerd beeld van de totale studentenbevolking van Leiden toentertijd weg te nemen.

    • J. Eringa-Lieneman