Kousbroek

In `Een overrompelende uitnodiging' schrijft Rudy Kousbroek (CS 6/8) ten onrechte dat zijn voormalige kampcommandant Nobuo Ikegami op uitnodiging van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie naar Nederland is gekomen. Mr. Ikegami is geheel op eigen initiatief en op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen en heeft het congres `Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië' en de opening van de daaraan verbonden tentoonstelling bijgewoond, tezamen met nog een paar honderd andere belangstellenden. Deze hadden, net als Rudy Kousbroek, een folder met de aankondiging en het programma van het congres ontvangen.

    • David Barnouw
    • Voorlichter Niod