Geen stijging claims bij ziekenhuizen

Het aantal schadeclaims van patiënten bij ziekenhuizen is sinds 1993 constant. Jaarlijks krijgt een ziekenhuis er met zo'n twintig te maken.

In het weekblad Medisch Contact wordt deze week geconstateerd dat het voor ziekenhuizen loont om een goede klachtenfunctionaris in dienst te hebben, die los van de officiële klachtencommissie werkt. Deze blijkt in staat 90 tot 95 procent van de klachten naar tevredenheid af te handelen. Volgens de auteurs, verbonden aan de aansprakelijkheidsverzekeraar voor ziekenhuizen Medirisk, leidt het optreden van de functionaris in veel gevallen ook tot beter gedrag van het ziekenhuispersoneel. ,,Belangrijk is dat deze door tijdige bemiddeling de relatie tussen arts en patiënt kan herstellen. De patiënt ervaart daardoor genoegdoening voor zijn grief en blijft daardoor als klant voor het ziekenhuis behouden.''

De in Medisch Contact gepubliceerde cijfers hebben betrekking op de vijftig ziekenhuizen die bij het door ziekenhuizen zelf opgerichte Medirisk zijn aangesloten, ongeveer de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen. Medirisk werd in 1993 opgericht als antwoord op de verwachte sterke toename van het aantal schadeclaims wegens medische fouten, incorrecte behandelingen of niet uitgekomen verwachtingen. Uit de cijfers blijkt volgens de auteurs dat in elk geval de gevreesde sterke stijging van het aantal claims achterwege is gebleven. Volgens de auteurs helpt een gericht preventiebeleid het aantal schadeclaims binnen de perken te houden. Zij wijzen erop dat daarin goede voorlichting aan de patiënt.