Euthanasie

In de krant van 7 augustus wijst Anton van Hooff dr. A. van Dantzig als boosdoener aan, omdat hij de discussie over de mogelijkheid van vrijwillige euthanasie voor demente mensen zou hebben bedorven. Door de denigrerende manier waarop Van Hooff de christenen met hun verzet tegen euthanasie ter sprake brengt, bederft hij zelf het hoognodige gesprek over dit gevoelige onderwerp.

Op zijn minst komt strenge christenen respect toe voor de serieuze manier waarop zij niet alleen anderen, maar vooral zichzelf menen te moeten onderwerpen aan de wil van God. Dat gebeurt uit een diepe en welgemeende overtuiging. Naast hen zijn er andere christenen in de kerk én in het CDA, waartoe ik mezelf reken, die wel degelijk openstaan voor een reële discussie over de mogelijkheid, dat abortus en euthanasie onvermijdelijk zijn.

Waarom moet het gesprek bedorven worden door een laatdunkende opmerking over mensen, die zich onder christelijke verzorging in hun uitwerpselen mogen wentelen? Daarmee verliest het artikel het niveau dat van een als classicus aangeduide auteur mag worden verwacht.

    • Drs. R.J. Bakker
    • Hervormd Predikant Amsterdam