Dutchbat 2

Wanneer zal het tot iedereen in Nederland doordringen dat het optreden van militairen in vreemde en vijandige gebieden altijd gepaard is gegaan met wangedrag zoals plunderingen, brandstichtingen, martelingen, moorden, intimidatie, diefstallen, misbruik van alcohol en drugs, hoerenbezoek, verkrachtingen, smokkel, ongeoorloofde handel enz.?

Wat dat betreft verschillen de overwegend jonge, mannelijke, Nederlandse militairen waarschijnlijk hoogstens gradueel van Servische, Kosovaarse, Franse, Britse en Amerikaanse. Het enige verschil is dat in die andere landen geen doofpot nodig is omdat een zekere mate van dergelijk gedrag als gebruikelijk wordt aanvaard.

    • Jan P.C. ten Hove