DE BESTE KUNST VAN HET MILLENNIUM VOLGENS DE ESSAY-INZENDERS

Land van herkomst

Het kunstwerk van het millenium komt vooral uit West-Europa voor de essay-inzenders. Afrika werd niet één keer genoemd.

Duitsland 15 (x genoemd)

Italië 15

Nederland 14

Verenigde Staten 12

Spanje 9

Frankrijk6

Engeland 5

Rusland 2

Europa overig12

Azië 1

Latijns-Amerika 1

Meest genoemde kunstenaar

Johann Sebastian Bach (1685-1750) is de favoriete kunstenaar van het millennium van de essay-inzenders. De keuze viel vijf keer op hem, twee voor zijn oeuvre en drie voor de werken Matthäus Passion, Das Musikalische Opfer en Das Wohltemperierte Klavier.

Favoriete kunstvorm

De beeldende kunst is veruit de geliefdste kunstvorm van de essay-inzenders: bijna de helft koos uit die discipline het kunstwerk van het millennium. Toneel en dans werden allebei maar één keer uitverkoren.

beeldende kunst 43 (x genoemd)

literatuur22

muziek 15

bouwkunst 6

film 4

dans 1

toneel 1

Meest genoemde kunstwerken

Van de 114 inzenders kozen 92 een kunstwerk van het millennium. Het meest genoemd werden twee schilderijen: Picasso's Guernica en Leonardo da Vinci's Mona Lisa, allebei vier maal.

Tweemaal genoemd:

Divina Commedia van Dante

Hamlet van Shakespeare

Lof der zotheid van Erasmus

Las Meninas van Velasquez

Pianosonate nr. 32 van Beethoven

Het ontstaan van de wereld van Brancusi

Tijdvak

De twintigste eeuw bracht voor de inzenders de meeste kunstwerken van het millennium voort.