CTSV: SFB in overtreding wet

De instelling die de sociale verzekeringen verzorgd voor de bouw, SFB, handelt in strijd met de wet door premie-inning en registratie van werknemers uit te besteden. Dat heeft de toezichthouder in de sociale zekerheid, het CTSV, bepaald. De commerciële poot van de SFB moet uiterlijk 1 januari 2000 stoppen met de uitbesteding van wat het CTSV beschouwt als kerntaken. Met de uitbesteding liep de uitvoeringsinstelling SFB echter vooruit op de komende privatisering van de sociale zekerheid waarbij uitbesteding wel geoorloofd is. Nu die privatersing vertraging heeft opgelopen is de SFB evenwel in overtreding. (Haagse Redactie)