Winst Delta Lloyd 9 pct omhoog

Verzekeraar Delta Lloyd heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst behaald van 246 miljoen gulden. Dat is 9 procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 35 procent tot 4,5 miljard gulden. De gisteren gepubliceerde cijfers zijn in lijn met de verwachting die de leiding in februari bij de presentatie van de jaarresultaten uitsprak. Het concern ging toen uit van een ,,duidelijke'' winstgroei voor 1999. In de financiële wereld komt dat neer op een winststijging tussen de 7 en 12 procent. Delta Lloyd houdt vast aan die prognose. De omzet bestaat voor ruim 80 procent uit levensverzekeringen en beleggingen. Bij de levensverzekeringen droeg de nieuwe aanwinst Berlinische Leben met 632 miljoen gulden bij aan een forse stijging (54 procent) van het totale brutopremie-inkomen (2 miljard gulden). Het levenresultaat kwam mede daardoor over de eerste zes maanden van dit jaar op een plus van 13 procent (228 miljoen gulden).

Meer letselclaims bij autoverzekeringen drukten het resultaat bij de schadeafdeling van Delta Lloyd. De winst voor belasting daalde van 33 miljoen gulden in het eerste halfjaar 1998 naar 13 miljoen een jaar later.

De beleggingsopbrengsten sprongen met 30 procent omhoog tot 1,6 miljard gulden (inclusief Berlinische Leben). Delta Lloyd, onder deel van het Britse financiële concern CGU, merkt op dat haar beleggingsfondsen het heel goed doen. De verzekeraar beheert een vermogen van 50 miljard gulden.

De geplande fusie met Nuts Ohra denkt Delta Lloyd dit najaar af te ronden. De verzekeraar verwacht dat de nieuwe combinatie sneller kan groeien, zowel autonoom als door overnames. Overname van verzekeraars in Benelux en Duitsland is onderdeel van Delta Lloyds strategie, die de onderneming door 15 procent groei per jaar in de Europese toptien moet brengen. (ANP)