Schikking van 12,5 mln in beursfraude

De voormalige adjunct-directeur en hoofd beleggingen van het Philips pensioenfonds Fred. H., een van de belangrijkste verdachten in het beursfraudeschandaal, heeft een schikking van ruim 12,5 miljoen gulden met het Openbaar Ministerie getroffen.

In ruil daarvoor zal hij niet verder worden vervolgd. De schikking is de hoogste tot nu toe in `Operatie Clickfonds'. In kringen van de Belastingdienst valt te vernemen dat het door H. te betalen bedrag in tweeën is gesplitst: 11 miljoen gulden ter afkoop van fiscale delicten en 1,5 miljoen gulden om verdere strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om valsheid in geschrifte. H. zal niet worden vervolgd voor voorkennis of `frontrunning', delicten waar hij, uit hoofde van zijn functie als pensioenfondsbeheerder, vaak mee in verband is gebracht.

H. werd in november 1997 gearresteerd in het kader van `Operatie Clickfonds', het omvangrijkste justitiële onderzoek naar financiële fraude dat ooit in Nederland is gehouden. Hij was een van de verdachten die het langst vastzaten. H. werd onder meer verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, niet-ambtelijke omkoping en belastingfraude.

`Operatie Clickfonds' schokte in oktober 1997 de financiële wereld, toen justitie huiszoekingen deed bij diverse instellingen, en commissionairs en personen uit de effectenwereld met hoge reputatie arresteerde. In het beursfraudeschandaal zijn vier hoofdverdachten aangemerkt: effectenhandelaren E. Swaab, H. Vermeulen en Adri S. en vermogensbeheerder D. de Groot. Hun rechtszaken dienen volgend jaar. `Operatie Clickfonds' heeft vooral geleid tot succes op het gebied van belastingfraude. In totaal heeft `Operatie Clickfonds' tot nu toe bijna honderd miljoen gulden aan fiscale naheffingen en boetes opgeleverd. Daarbij gaat het om personen met een coderekening in het buitenland waarop zij geld voor de fiscus verborgen hielden. Bij H. is een coderekening in Zwitserland aangetroffen. De verdenkingen tegen hem werden versterkt vanwege zijn nauwe banden met een van de vier hoofdverdachten, Adri S. H. was op persoonlijke titel betrokken bij een stichting die een aantal bedrijven van S. beheerde, waaronder het effectenkantoor Gestion. Justitie had het vermoeden dat H. informatie over voorgenomen beleggingen zou hebben doorgespeeld aan S., wat H. zelf altijd heeft ontkend. Bij de beslissing over de schikking heeft voor het OM meegespeeld dat H. in 1997 ruim zes weken in hechtenis heeft doorgebracht en ook reeds `gestraft' is door de publiciteit.

H., die door Philips is ontslagen, was vandaag niet bereikbaar voor een toelichting. Zijn raadsman wil geen commentaar geven.

ACHTERGROND pagina 9

    • Joost Oranje