Illegale Koerden niet terug naar Turkije

Nederland zet vooralsnog geen illegale Koerden meer uit naar Turkije. Dat heeft het ministerie van Justitie afgesproken met de rechtbanken in verband met een onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingesteld naar aanleiding van berichten over foltering van teruggestuurde Koerden.

De opschorting van het uitzetten van Koerden duurt inmiddels een maand. Het onderzoek van Buitenlandse Zaken wordt naar verwachting binnen enkele dagen afgerond. Volgens Justitie is er geen sprake van een beleidswijziging, maar volgt de opschorting logischerwijs uit het instellen van het onderzoek naar mogelijke foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling van teruggestuurde vreemdelingen.

Tweede Kamerlid Karimi (GroenLinks) heeft in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Cohen (Justitie) opheldering gevraagd over de handelwijze van Justitie. Karimi vindt dat Nederland intussen ook geen Koerdische vreemdelingen – zogeheten Dublinclaimanten – naar andere Europese lidstaten kan terugsturen als die landen hen wel gewoon uitzetten naar Turkije.

Volgens haar is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Vluchtelingenverdrag, dat een staat verbiedt personen uit te zetten of terug te sturen naar een land wanneer er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat zij daar gevaar lopen te worden gefolterd. Karimi wil dat het terugsturen van Turkse Koerden wordt opgeschort tot de Kamer heeft gedebatteerd over het onderzoek van Buitenlandse Zaken.