`Alkmaar nalatig bij ontvoering'

De gemeente Alkmaar wordt verweten medeschuldig te zijn aan een ontvoering van twee kinderen.

Janneke Mantel had op dat moment met een ontvoering geen rekening meer gehouden. Haar dochters, Kamle (10) en Macha (5) en haar zoon Ajoeb (8) speelden anderhalf jaar geleden vrolijk op een pleintje in Heerhugowaard. ,,We moeten naar mama want daar komt papa aan'', zei haar oudste dochter toen haar ex-man Guad Gamal onverwacht kwam aanlopen. Kamle rende naar binnen om haar moeder te halen. Te laat. Toen Janneke buiten kwam waren haar twee jongste kinderen verdwenen. Sindsdien heeft ze niets van hen vernomen.

Mantel deed pas de volgende ochtend aangifte van de ontvoering. De politie had haar een dag eerder aangeraden ,,er nog even een nachtje over te slapen''. De dag van de aangifte wist de man evenwel nog met de kinderen naar Israel te vliegen. Interpol had verzuimd de douane in te lichten.

Mantel houdt de gemeente Alkmaar medeverantwoordelijk voor de ontvoering en eiste gisteren in een kort geding 17.000 gulden van de gemeente, een tegemoetkoming in de kosten die ze tot nu toe heeft gemaakt. De gemeente zou zonder haar toestemming de kinderen bijgeschreven hebben op het paspoort van haar ex-man. De man, een moslim met de Nederlandse en de Israelische nationaliteit, kon zo eenvoudig met de kinderen naar Israel vliegen. Volgens de advocaat van Mantel, D. Klock, is het ,,zo klaar als een klontje'' dat de gemeente nalatig is geweest.

Het gerucht gaat dat een kennis van de ex-man werkt bij de gemeente Alkmaar en de bijschrijving in het paspoort heeft geregeld. De broer van Gamal bleek zelfs in staat zijn rijbewijs, toen Gamal al lang in Israel zat, te vernieuwen bij de Alkmaarse burgelijke stand.

Jaarlijks worden circa 85 kinderen uit huwelijken tussen Nederlandse vrouwen en buitenlandse mannen ontvoerd. Kinderen die ontvoerd zijn naar landen waarmee Nederland een verdrag heeft komen meestal terug. Israel is een verdragsland, maar is niet in staat gebleken Ajoeb en Macha te traceren. Haar ex houdt ze zich mogelijk schuil op Palestijns grondgebied. De zaak ligt volgens Mantel nu stil. ,,De politie in Israel komt pas in actie als ik ter plekke aandring.'' Mantel heeft via allerlei wegen geprobeerd om haar kinderen op te sporen. Ze schakelde een privédetective in en tientallen brieven gingen de deur uit, onder andere naar premier Kok, Hedy d'Ancona en de vrouw van Arafat. Drie keer reisde ze naar Israel. Mantel liet de zaak in Israel voorkomen en kreeg ook hier de voogdij. Ze was op de Israelische tv, maar tientallen tips brachten haar kinderen niet terug.

Bijstandsmoeder Mantel zit nu financieel aan de grond. De kosten van de zoektocht bedragen 25.000 gulden. De Andijkse Stichting Motherhood houdt collectes en de gemeente Andijk, waar ze nu woont, heeft Mantel een lening van 10.000 gulden gegeven.

Volgens de advocaat van Mantel, D. Klock, wilde Alkmaar deze week een schikking treffen. Voorwaarde was dat Mantel zou afzien van verdere procedures en niet meer in de publiciteit zou treden. Klock wilde echter het recht behouden een bodemprocedure te beginnen en de schikking ketste af.

De gemeente-advocaat weigerde gisteren vanwege ,,de gevoeligheid'' commentaar te geven na het kort geding dat op verzoek van Janneke Mantel achter gesloten deuren plaatshad. Mantel denkt met de 17.000 gulden van de gemeente Alkmaar nieuwe acties op touw te zetten om Ajoeb en Macha terug te vinden.

Uitspraak 19 augustus.

    • Gerben van der Marel