The Guardian Weekly

Matthew Barret, de nieuwe hoofddirecteur van de Britse Barclays Bank, krijgt een salaris van vier miljoen dollar per jaar, plus een bedrag van vijfenhalf miljoen dollar in opties op aandelen. The Guardian Weekly constateert op gezag van het Britse Instituut voor Werkgelegenheid Studies dat de meeste ondernemingen niet in staat zijn om aan te geven wat het effect is van de hoge salarissen die het topmanagement ontvangt, ondanks de retoriek over beloning naar prestatie. Sterker nog, er is nog nooit iemand in geslaagd om een positief verband te leggen tussen de hoogte van het salaris voor het topmanagement en de presaties van de onderneming, met uitzondering van die gevallen waarin medewerkers en management zelf aandelen bezitten in de onderneming.

In de Verenigde Staten verdient de topmanager 180 keer zoveel als de gemiddelde werknemer, in Japan 20 keer zoveel en in Engeland 35 keer zoveel. Het ziet er echter naar uit dat de Britse ondernemingen bezig zijn hun achterstand op de Amerikaanse in te halen getuige de benoeming van Matthew Barrett bij Barclays. Het blad wijt die ontwikkeling aan de neiging van de gemiddelde manager om te doen wat zijn collega's doen en aan zijn onwil om te geloven dat een opinie die vanzelfsprekend klinkt onjuist kan zijn. De zwakte van het beloning-naar-prestatie-argument valt af te lezen uit het gemak waarmee ondernemingen terugvallen op de marktsituatie als rechtvaardiging voor de hoogte van de beloning voor het management.

The Guardian Weekly is verkrijgbaar in de kiosk.

    • Herman Frijlink