Stellingen

De grootste collegialiteit treft men aan bij mensen die het belang van hun eigen werk het beste kunnen relativeren.

F. OLDERSMA, Rijksuniversiteit Groningen

Als je het antwoord op een vraag niet weet, zeg dan: `Charlie Chaplin'.

N. TAATGEN, Rijksuniversiteit Groningen

Werkende moeders worden nogal eens als ontaard bestempeld terwijl ze zich niet anders gedragen dan werkende vaders.

C.C. KETELAAR-DE LAUWERE, LU Wageningen

Als echte liefde niet kan roesten kunnen oude auto's geen echte liefde zijn.

J.P. VAN LOON, Rijksuniversiteit Groningen

Het homohuwelijk is er ook voor hetero's.

J. HAGTING, Rijksuniversiteit Groningen

De toon die de muziek maakt is niet afhankelijk van de grootte van de eerste terts.

G.J.B.B. BRUINSMA, Universiteit Utrecht

Varkens en dunne spoeling hebben een zelfde relatie als Nederlandse TV-zenders en programmakwaliteit.

W. DE VRIES, Rijksuniversiteit Groningen

Een turner staat het liefst niet met beide benen op de grond.

E. DUIZER, LU Wageningen

Met het oog op het fileprobleem, is het jammer dat de mobiele telefoon als statussymbool geen vervanger van de auto blijkt te zijn.

E.C.A. KAAL, Universiteit Utrecht

Computervrees is een serieus te nemen verschijnsel.

P.J. WIT, Rijksuniversiteit Groningen