Selectie: Radio

De avonden. Een bloemlezing uit de opnamen van het Crossing Border-festival '98 in Den Haag met onder anderen de schrijvers Jan Mulder, Remco Campert en Willem Brakman. Na elven een optreden van het neo-country orkest Lambchop uit Nashville, Tenessee. Het Radio 5. 22.02-24.00u.

Is dit nog wel jazz? Nieuwe Nederlandse cd's van o.a. Henneman Strijkkwartet, Fra Fra Sound, Gravitones en Ninsk. Radio 4, 23.00-24.00u.

Knetterende Letteren. In het eerste uur een herhaling van een gesprek n.a.v. het boek Aan de mond van al die rivieren, de historie van de Nederlandse poëzie sinds 1945 met o.a. de Neerlandicus Redbad Fokkema en de dichters Elly de Waard en Pieter Boskma. Verder een gesprek met de Amsterdamse taalkundige dr. Jacques Arends, die onderzoek deed naar de wortels van het Sranan Tongo, een der Surinaamse talen. Morgen, Radio 5, 14.02-16.00u.