Onenigheid in coalitie over renteaftrek

De coalitiefracties van VVD, PvdA en D66 zijn verdeeld over het voornemen van het kabinet om de spaarhypotheken aan te pakken. De VVD is samen met oppositiefractie CDA tegen het voorstel. Deze partijen zien er een beperking van de hypotheekrenteaftrek in.

De regeringspartijen PvdA en D66 zijn positief. Zij beschouwen het plan als het terugdringen van het oneigenlijk gebruik van deze hypotheekvorm.

Gisteren lekte uit dat het kabinet in september hoopt te komen met een wetsvoorstel waardoor de rente van een spaarhypotheek die wordt afgesloten nadat de vorige is afgelopen (meestal na dertig jaar), gedeeltelijk aftrekbaar wordt. Op de nieuwe hypotheeksom moet eerst het belastingvrij gespaarde vermogen uit de vorige hypotheek in mindering worden gebracht. Zo probeert het kabinet te voorkomen dat huizenbezitters het opgebouwde vermogen besteden aan bijvoorbeeld duurzame consumptiegoederen en tegelijkertijd de hoogst mogelijke hypotheek nemen, om maximaal te genieten van de hypotheekrenteaftrek.

,,Wij willen niet rotzooien met de hypotheekrenteaftrek, maar het kabinet lijkt die richting wel uit te gaan'', zegt fiscaal woordvoerder van de VVD B. de Vries. Zij vindt het ,,een beetje vreemd'' dat het kabinet onder aanvoering van haar partijgenoot minister Zalm (Financiën) nu de spaarhypotheek wil aanpakken, nadat het dit zo'n vijftien jaar een geoorloofde hypotheekvorm heeft gevonden. De Vries beoordeelt de voorgenomen maatregel als het ,,oormerken van vermogen''.

PvdA'er Bos zegt het wetsvoorstel, dat nu bij de Raad van State ligt, niet te kennen. ,,Maar wij zijn voor elk voorstel waarmee wordt ingegrepen in het oneigenlijk gebruik van de hypotheekrenteaftrek.''

Daarmee is volgens Bos niets nieuws onder de zon, want ook in het uit 1997 daterende `Belastingplan 21ste eeuw' kondigt het kabinet aan dat oneigenlijk gebruik van de renteaftrek moet worden tegengegaan.

Dit voornemen is volgens PvdA en D66 ook consistent met het regeerakkoord. Daarin staat dat de aftrek ten behoeve van de financiering van het eigen huis, althans het eerste, ongewijzigd blijft.

Ook de oppositie is verdeeld over het kabinetsvoorstel. Het CDA wil niets veranderen aan de huidige situatie, maar GroenLinks beschouwt het plan als het doorbreken van een taboe. ,,Eindelijk lijkt het kabinet te gaan deelnemen aan het debat over de hypotheekrenteaftrek'', aldus fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks in de Tweede Kamer.