Management Today

Niet iedere onderneming kan bovengemiddeld presteren en niet elke aandelenprijs kan bij de top horen. Er zullen dus altijd winnaars en verliezers zijn. Daarom kan er geen totale correlatie bestaan tussen de beloning van managers en de prestaties van ondernemingen, maar er moet toch wel enig verband bestaan, anders heeft het geen zin om te praten over beloning naar prestatie. Daarom is het interessant, zegt Management Today, dat uit onderzoek blijkt dat dit verband nauwelijks bestaat.

Het onderzoek werd in opdracht van het blad voor de derde keer uitgevoerd onder de 350 grootste beursgenoteerde ondernemingen in Engeland. Het onderzoeksbureau van William Mercer mat de prestaties af aan de hoogte van de opbrengst voor de aandeelhouder, gerekend over drie jaar, er van uitgaande dat de dividenden opnieuw werden geïnvesteerd. Nummer één was Jarvis met een Total Shareholders Return (TSR) van 3.366 procent.

Jarvis is vijf jaar geleden ontstaan na de privatisering van British Railways, en legt zich toe op het onderhoud van het lijnennet. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat kleine ondernemingen veel eerder en sneller grote winsten boeken dan hele grote bedrijven en dat de aandelenmarkten daar alleen op reageren als ze binnen het gezichtsveld van de institutionele beleggers vallen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de hoogte van salarissen en van bonussen in de vorm van optie-schema's heel weinig invloed hadden op de hoogte van de opbrengsten voor aandeelhouders. Van de vijf ondernemingen die hun managers het best betalen, gemiddeld drie miljoen pond per jaar, was er één die doordrong in de top-vijftig van de best presterende ondernemingen. Het blad meent overigens dat het verloop van aandelenprijzen als criterium op zichzelf te simplistisch is. Institutionele beleggers schenken bijvoorbeeld geen enkele aandacht aan ondernemingen waarvan de marktwaarde lager is dan 800 miljoen pond.

Na ampele overwegingen concludeert het blad dat het misschien wel het beste is om, in navolging van enkele goed presterende Amerikaanse ondernemingen, de beloning in opties te vervangen door die in aandelen, omdat de managers dan werken met hun eigen geld en pas dan de risico's lopen van de ondernemer die ze zo graag willen zijn.

Het maandblad Management Today is een uitgave van Management Publications, Haymarket Group Ltd.

www.bestpractice.haynet.com

    • Herman Frijlink