Hoogbegaafde kinderen

Tijdens de oorlog werkte mijn moeder, onderwijzeres zonder baan, geregeld kleine groepjes kinderen bij, die te laat – dat wil zeggen na 30 september – jarig waren om naar de eerste klas te mogen gaan. Het jaar daarop konden ze dan direct naar de tweede. Hierover werd nooit enige ophef gemaakt. Waarschijnlijk ging dit zo gemakkelijk omdat deze leerlingetjes allemaal op een christelijke school terecht kwamen en niet op een openbare.

Ook ik werd door mijn moeder bijgewerkt. Niet omdat ik extra begaafd zou zijn, maar omdat mijn ouders het me niet wilden aandoen mij al die jaren gescheiden te houden van mijn boezemvriendin, met wie ik – bij wijze van spreken – al vanaf mijn geboorte optrok. Hoewel ik ook maar een `kleintje' was, heb ik nooit enige hinder van deze handelwijze ondervonden.

    • Nine C. Troost