Belastingverlaging

Als Groninger en als oplettend lezer van NRC Handelsblad doet het mij genoegen wanneer Groningen deze krant `haalt'. Dat genoegen was zaterdag 24 juli niet onverdeeld bij het lezen van het artikel waarin wethouder Pijlman een en ander te berde bracht.

Als wethouder van onderwijs weet Pijlman al een aantal jaren dat de studieboeken als gevolg van de invoering van de tweede fase fiks in prijs zullen stijgen en dat door de uitbreiding van het vakkenpakket de kosten ook daardoor zullen toenemen. Als een waardig D66-adept komt hij met zijn opmerkingen jaren te laat en op een moment dat er niets meer aan te veranderen valt. Misschien nog meer te laken valt zijn opmerking in dit kader omtrent de belastingverlaging. Pijlman weet beter dan de gemiddelde Nederlander dat de belastingverlaging het hoogste tarief betreft en dat dat tarief van 60 naar 52 procent gaat.

Pijlman weet ook heel goed dat van de ouders waar hij zo sentimenteel over doet er hooguit een enkele is die profijt heeft van die belastingverlaging. Want als je zoveel verdient dat je daar profijt van hebt is een verhoging van de uitgaven voor het onderwijs van je kinderen geen enkel probleem. In feite is het nog erger want Pijlman weet ook dat het verlies dat de schatkist door deze belastingverlaging lijdt, moet worden opgebracht door de modale Nederlander die meer btw moet gaan betalen. En dat zijn dus de mensen die door de verhoogde studielasten toch al in de problemen zullen komen. Als voormalig leraar geschiedenis moet Pijlman toch weten dat hij zijn leerlingen correct en tijdig dient te informeren.

    • H.O. van Oven