Zonsverduistering

De brief van H. Raijer (5 augustus) verdient een kleine correctie. Tweemaal komt de zinsnede voor ,,Zon, maan en aarde staan in één vlak''. Welnu, (de middelpunten van) drie lichamen liggen altijd in één vlak. Dit is een van de axioma's van de klassieke meetkunde. Raijer bedoelt ongetwijfeld `op één lijn'. Anders gezegd: Bij een zonsverduistering ligt de maan op het lijnstuk met als eindpunten aarde en zon.

    • Jan van Oosterwijk