Willem de Veer

Over de door Komrij in zijn rubriek (5 augustus) behandelde mysterieuze schrijver W. de Veer, verschaft de Katholieke encyclopaedie (deel 23, 1938) bij monde van W.J.M.A. Asselbergs (Anton van Duinkerken) o.a. de volgende gegevens:

Willem de Veer (1863-1933) studeerde humaniora bij de franciscanen en werd in 1880 jezuïet. Hij was als leraar werkzaam in Culemborg en Katwijk, als kapelaan in Nijmegen, als voorzitter van `Geloof en Wetenschap' en als studentenmoderator in Amsterdam, en als parochiegeestelijke in Rotterdam en Utrecht. ,,Als mede-oprichter en redacteur van `Lectuur' legde hij den grondslag van het latere `Boekenschouw'. Bemind redenaar en prediker, was V. een verdienstelijk volksdichter, wiens poëzie een onmiskenbare populariteit genoot.'' Zijn gedichten hebben in elk geval een 4de druk gehaald. Volgens het Lectuur-Repertorium (1934) was zijn poëzie, ,,waarin hij zingt van smart en Roomsche vreugd'', geschikt voor alle lezers.

De Veer publiceerde ook de dichtbundel `Uit mijn lente'.

    • W. Jaap Engelsman