Vredesapostel

Het artikel in de krant van 4 augustus van H.J.A. Hofland `Help de Serviërs de winter door' is me uit het hart gegrepen. Maar zou wellicht op de demonstratie die Hofland voor de 18de augustus voor ogen heeft, de heer Mient Jan Faber mogen ontbreken? Hem een vredesapostel noemen lijkt mij onjuist. Immers, ik herinner me zijn uitspraak van enkele maanden terug tijdens de bombardementen op Servië toen `Vredesapostel' Faber pleitte voor het bewapenen van het UÇK....

    • Leni Paul