Vernietigen als kunst

Liefde is niet de verrukkelijkste menselijke emotie, het is wraak. De VPRO zendt vanaf vanavond de driedelige dramaserie The Politician's Wife uit, geschreven door Paula Milne en bekroond met de hoogste Engelse televisieonderscheiding, de BAFTA.

De Britse minister voor Gezinszaken, Duncan Matlock, is betrapt met een juffrouw en heeft daarmee de woede en verontwaardiging van de pers over zich afgeroepen. Zijn adviseurs maken zich bezorgd hoe zijn vrouw het nieuws zal opnemen. Als zij hem verlaat betekent dat een groot probleem voor de Conservatieve Partij, de premier en de overige kabinetsleden.

Alle ogen zijn gericht op Flora, brave Flora, die alle correspondentie voor haar man voert, hem altijd heeft toebehoord en gesteund. Flora's vader, ook partijlid en een van Matlocks trouwe vazallen, moedigt zijn dochter aan vergevingsgezind te zijn. Matlock zelf smeekt haar op zijn knieën hem niet te laten vallen, want dat zou het einde van zijn carrière betekenen en heus het was een korte affaire, van geen enkele betekenis.

Er is één man die Flora niet vraagt om lankmoedigheid. Dat is Mark, de man die de betrekkingen met de pers regelt. Hij is homoseksueel en voelt zich diep gewond door de laatdunkende opmerkingen over homoseksualiteit die zijn chef geregeld maakt. Hij vertelt Flora de waarheid en laat haar weten dat de affaire niet kort was, maar bijna een jaar heeft geduurd. Hij geeft haar foto's en cassettes waarop de telefonische liefdesdaden en de sadomasochistische beloften te horen zijn.

,,Vernietigingsdrang is ook kunst.'' zegt Mark terloops terwijl hij de ministersvrouw achterlaat bij de scherven van haar maritale zekerheid. En hij krijgt zijn zin. Er staat een furie op in Flora. Stap voor stap zet ze een ondermijningsmachine in werking die zijn weerga niet heeft. Gracieus, intens vrouwelijk, maar met de onverschrokkenheid van een veldheer die weet dat hij het rijk van Satan moet bestrijden, gaat ze voort.

Het is geen gemakkelijke opgave. Het politieke bolwerk is sterk, Duncan Matlock is slim en heeft een groot redenaarstalent, waar toehoorders voor zwichten. Zelfs uit de begrafenis van Flora's vader weet hij politieke munt te slaan. Hij wil macht, hij wil overleven, tot iedere prijs. Maar Flora kent geen genade meer.

Iedere leugen van haar man waar ze weet van heeft speelt ze door aan de pers, zijn machinaties, zijn kuiperijen. Ze doet het zonder ooit haar pose van liefdevolle echtgenote te verliezen. Alleen in bed noemt ze haar man een schoft en slaat ze hem, maar daar wordt hij juist geil van. Hij denkt dat het een nieuw spelletje is.

Stap voor stap ontmantelt Flora de carrière van haar man en de kijker volgt haar ademloos, met samengeknepen handen want o, wat leren we deze Duncan Matlock haten, met zijn gladde gezicht, die volstrekte onverschilligheid jegens zijn kinderen en zijn machtsbelustheid. Toe dan, Flora, denk je, doe hem, doe hem! En ze doet het, zo hard, dat je hoofd ervan duizelt.

The Politician's Wife, Ned.3, 22.55-23.45u.

    • Yvonne Kroonenberg