Tekort aan voedsel in deel Afrika

Oorlogen, volksverhuizingen, droogte en ziekte veroorzaken bijzonder ernstige voedseltekorten in 16 Afrikaanse landen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in een gisteren gepubliceerd rapport.

Angola, Burundi, Congo, Eritrea, Ethiopië, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritanië, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sudan en Oeganda stonden ook vorig jaar al op de `hongerlijst' van de FAO.

Congo Brazzaville, Kenia en Tanzania zijn nieuwkomers. Kenia en Tanzania omdat zij te kampen hebben met de aanhoudende droogte. Congo Brazzaville vanwege de burgeroorlog. Burkina Faso, Gambia, Niger, Senegal en Zambia hebben volgens het rapport hun voedseltekorten aangevuld.

Oorlogen zijn volgens de FAO de voornaamste reden van de voedselschaarste in Afrika. De volksverhuizingen zijn een andere, maar gerelateerde, oorzaak. Bij conflicten slaan mensen massaal op de vlucht en laten daarbij hun akkers in de steek waardoor de oogst verloren gaat.

Vooral in Oost-Afrika is de voedselsituatie verslechterd. Somalië is er volgens de FAO het slechtst aan toe. ,,De aanhoudende burgeroorlog, de droogte en de oncontroleerbare plantenziekten en plagen, maken de vooruitzichten erg somber.'' De FAO verwacht dat dit jaar meer dan een miljoen Somaliërs getroffen worden door de voedselschaarste. Voor ongeveer 400.000 mensen dreigt de hongerdood.

De hulp voor Somalië komt bovendien moeilijk op gang. Van de 175.000 ton voedsel die het land vorig jaar volgens de FAO nodig had, is maar een kwart geleverd. In Ethiopië heeft het magere regenseizoen ruim vijf miljoen mensen van voedselhulp afhankelijk gemaakt. In buurland Eritrea was de oogst wel goed, maar zorgen de oorlog met Ethiopië en de bijbehorende vluchtelingen voor voedselproblemen.

Angola is er door de in december weer opgelaaide burgeroorlog en de honderdduizenden vluchtelingen slecht aan toe. Ongeveer een miljoen Angolezen hebben volgens de FAO direct voedselhulp nodig.

In West-Afrika gaat het, Sierra Leone uitgezonderd, relatief goed. Aan de voedseltekorten in Sierra Leone kan een einde komen als het onlangs getekende vredesakkoord succesvol blijkt. (AP)