`Rotterdam moet weer in volle glorie herleven'

Als Rotterdam in 2001 Culturele Hoofdstad van Europa wordt moet dit leiden tot het `in volle glorie herleven van Rotterdam als de plezierstad die het was in de periode tussen de beide wereldoorlogen'. Volgens Bert van Meggelen, intendant van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad (RCH) is dit een van de belangrijkste doelstellingen in het zich langzaam ontwikkelende programma voor Culturele Hoofdstad, de Europese eer die Rotterdam in 2001 deelt met het Portugese Porto.

Zo'n achttien `steden' elk met een speciaal thema zoals plezierstad, vitale stad, werkstad, enz. zijn de afgelopen maanden ontwikkeld, in overleg met de talrijke instellingen en plannenmakers, ook particulieren, die sinds sinds begin dit jaar circa 500 voorstellen voor projecten en manifestaties hebben ingediend. Het programma voor 2001 is nog lang niet klaar, maar krijgt gaandeweg gestalte, zo blijkt uit een recente nieuwsbrief. Culturele Hoofdstad wil volgens Van Meggelen niet alleen een Europese manifestatie zijn, maar moet ook het `zaaigoed leveren dat nog jarenlang oogsten kan opleveren, zoals het heroveren van de publieke ruimte in de stad.'

In het interbellum floreerde op en rond de Coolsingel het uitgaansleven met roemruchte theaters als Pschorr waarin de grote acteurs en zangers van die tijd Speenhoff, Fien de la Mar, Louis Davids optraden. Rotterdam Culturele Hoofdstad heeft de ambitie de plezierstad in 2001 te heropenen om `nadien nooit meer te sluiten'. Bij de beoogde revival, met zo mogelijk `vrije sluitingstijden voor de horeca en restaurants die soupers serveren', krijgen het nieuwe Luxortheater op de Kop van Zuid dat in 2001 wordt geopend en het oude Luxor een belangrijke rol. Het nieuwe theater moet volgens Van Meggelen een `vliegende start' maken met een internationale show voor een breed publiek. Het duo Mini en Maxi is gevraagd daarvoor plannen te maken. Het theater zal evenals het oude Luxor en de Rotterdamse Schouwburg ook tijdens de zomermaanden programma's bieden.

In het Kralingse Bos komt mogelijk in juni 2001, precies 31 jaar na Nederlandse eerste grote popfestival, een driedaags Bos(ch) van Zonde en Zotheid. Mojo, het organisatiebureau dat destijds aan de wieg stond van het Popfestival, zoekt sponsors voor een groot artistiek, visueel en theatraal evenement voor zo'n 50.000 bezoekers. De naam Bos(ch) van Zonde en Zotheid is ontleend aan twee historische figuren in het programma van Culturele Hoofdstad, Jeroen Bosch en Erasmus. In Museum Boijmans Van Beuningen komt in 2001 waarschijnlijk een expositie van schilderijen van Jeroen Bosch. De tentoonstelling die, naar men hoopt een van de grote publiekstrekkers zal worden, gaat gepaard met een reeks programma's over angst en fascinatie voor angst.

Rond Erasmus, de schrijver van de Lof der Zotheid, worden tal van activiteiten georganiseerd, in samenwerking met diverse culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen in de steden in Europa (Bazel, Londen) waar Erasmus heeft gewoond. Ook New York neemt deel aan het project `Seven plus one' dat het gedachtengoed van Erasmus als uitgangspunt heeft. Er komen tal van discussies (o.a. aan boord van een `narrenschip' dat van Bazel naar Rotterdam zal varen), en publicaties, o.a. in belangrijke dagbladen in zeven landen, over Erasmus en specifieke thema's als de omgang met de heterogeniteit van de samenleving zoals in Rotterdam met zijn 140 nationaliteiten. Enkele auteurs zal worden gevraagd nieuwe versies van de Lof der Zotheid te schrijven.

In het kader van `Rotterdam thuisstad' komt er een tentoonstellingsreeks waarbij het publiek in Rotterdam en de regio woningen kan bezoeken, die representatief zijn voor de woningbouw in de loop van deze eeuw, mede ter herdenking van de Woningwet die in 1901 werd ingevoerd. Gedacht wordt aan woningen in tuindorp Vreewijk, van architect Oud in de Kiefhoek uit het jaren tien en twintig, maar ook Villa Sonneveld van Brinkman en Van der Vlugt. De exposities zijn een onderdeel van `Bouwen voor de 21ste eeuw', het langstlopende onderdeel van Culturele Hoofdstad dat al volgens jaar begint met seminars, workshops en conferenties.

Van Meggelen en zijn staf, die op 12 september open huis houden in hun kantoor (`episch centrum') in het centrum van Rotterdam ook werken aan talrijke programma's voor jongeren. Zo komt er een `kinderhoofdkwartier' en een jongleerfestival met 1500 jeugdige deelnemers uit talrijke landen die overal in de stad zullen optreden. Er komen circussen op verzoek van migrantenorganisaties die zestig voorstellen voor projecten indienden. Ook zijn er plannen om het Rotterdamse cabaretfestival Camaretten in 2001 een internationaal karakter te geven en voor concerten, net als vroeger, door het Rotterdamse Philharmonisch orkest in de gerenoveerde Rivierahal van de diergaarde Blijdorp. Met Porto wordt gewerkt aan culturele uitwisseling onder het motto `Tales of Two Cities'.

    • Jan Gerritsen