Parkietengrap

De twee technici in `Ontmoetingen' (3 augustus), hebben zich in al hun onschuld terecht vrolijk gemaakt over Van Vuurens parkietengrap in `Villa Felderhof'.

Echter, het bon mot is van de Amerikaanse critica, schrijfster en dichteres Dorothy Parker van de roemruchte Algonquin-club, waarvan ook o.a. Robert Benchley, Alexander Woollcott en George S. Kaufman deel uitmaakten.

Aan Parker (1893-1967) werd eens gevraagd waarom zij haar kanarie (dat zijn de echte zaadverspillers!) de bijbelse naam Onan had gegeven. ,,Because it spills its seed upon the ground'' was haar antwoord. Ere wie ere toekomt.

    • A.I.A. Hootsmans