Korte broek 1

Volgens PTT Post is een postbode in korte broek niet representatief en doet die afbreuk aan zijn functie als visitekaartje van het bedrijf. Wat zou het toch aardig zijn om nu een opiniepeiling onder het `publiek' te kunnen houden. Uitslag bij voorbaat bekend: iedere weldenkende Nederlander gunt onze postbode van harte zijn korte broek, zolang het bedrijf dat hij vertegenwoordigt maar wel zorgt dat onze post bezorgd wordt binnen de termijn die PTT Post zichzelf oplegt.

    • M. Feitsma