Wachtlijsten ziekenhuizen openbaar

Een groot deel van de patiënten kan in de loop van volgend jaar waarschijnlijk zelf achterhalen hoe lang in welk ziekenhuis op diagnose en behandeling moet worden gewacht. De patiënt kan daarvoor terecht bij een landelijke databank waarin de ziekenhuizen gegevens over wachtlijsten en wachttijden opslaan. De landelijke organisatie van ziekenhuizen, NVZ, hoopt dat alle ziekenhuizen willen meewerken maar zij kan ze daar niet toe verplichten. Voorwaarde voor deelname is wel dat de ziekenhuizen de gegevens op een uniforme wijze registreren. Het Utrechtse onderzoeksbureau NZi heeft daarvoor een systeem opgezet.