SATÉ LILIT BEBEK

Sommige van de scherpste critici van de Amerikaanse regering denken er niet anders over. Volgens Noam Chomsky en zijn geestverwanten zijn alle grote politieke conflicten het gevolg van de machinaties van de Amerikaanse geheime dienst en de legerleiding, die de volkeren tegen elkaar opzetten om hen verdeeld te houden. In deze opvatting is Amerika niet minder het centrum van de wereld. Dat bepaalde tegenstellingen ouder zijn dan Amerika zelf, komt niet bij hen op.

    • Kim Maclean