Omzetdaling van industrie in tweede kwartaal gekeerd

De industriële omzet is in het tweede kwartaal van dit jaar in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 1998 gelijkgebleven. In het eerste kwartaal van dit jaar boekten de industriële ondernemingen in Nederland nog een omzetdaling van 5 procent tegenover de eerste drie maanden van 1998.

Over het voorbije halfjaar lag de omzet 2 procent lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

Lieten de binnenlandse verkopen in het eerste kwartaal nog een daling van 4 procent zien, in het tweede kwartaal was sprake van een groei met 2 procent. De buitenlandse verkopen daalden in het eerste kwartaal nog met 6 procent en in het tweede kwartaal met 2 procent. Het feit dat de afzetprijzen sinds maart 1999 weer stijgen heeft aan deze ontwikkelingen bijgedragen, aldus het CBS.

De daling van de industriële omzet in de eerste helft van dit jaar schrijft het CBS vooral toe aan het prijsniveau van industriële producten, dat in deze periode gemiddeld 3,6 procent lager lag dan in de corresponderende periode vorig jaar. De industriële export is met 4 procent teruggelopen, terwijl de afzetprijs 4,5 procent lager lag. De binnenlandse verkopen namen met 1 procent af, bij een prijsdaling van 2,2 procent.

Bezien over de maand juni dit jaar lag de omzet van de Nederlandse industrie 6 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl de afzetprijzen 1,3 procent lager lagen. Juni 1999 telde echter een werkdag meer dan juni 1998. Het CBS raamt de positieve invloed daarvan op 5 procent. Uit de voorlopige cijfers blijkt verder dat de totale binnenlandse omzet afgelopen juni met 10 procent is gestegen. De buitenlandse omzet bleef daar met een plus van 2 procent bij achter.