Nederlandse adel

In het artikel `Kinderen Irene snel ingelijfd bij Nederlandse adel' (31 juli), stelt de secretaris van de Hoge Raad van Adel, O. Schutte dat Denemarken wel degelijk een wettelijk erkende adel heeft. In eerdere publicaties verwees hij in deze naar de Deense grondwet.

Artikel 83 van die grondwet luidt (vertaald door de Deense ambassade) ,,All privileges by legislation attached to nobility, title, and rank shall be abolished.'' Daarmee is de adel in Denemarken afgeschaft.

In Duitsland daarentegen zijn er wel wettelijke regelingen betreffende adellijke titels, namelijk in de grondwet welke is uitgewerkt in het Duitse Burgerlijk Wetboek en in de uitgebreide jurisprudentie op dat gebied.

Kwalijk is dat de Hoge Raad van Adel, bij monde van zijn secretaris, de feitelijke situatie blijft ontkennen. Nog kwalijker is echter dat de Hoge Raad niet alleen zijn eigen minister (A. Peper) misleidt maar ook het publiek. Mede dankzij het artikel in NRC Handelsblad wordt deze jarenlange dubieuze praktijk voor het eerst aan de kaak gesteld.

De consequentie van dit alles zal duidelijk zijn, de Tweede Kamer zal hierover vragen moeten stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken.