Meteorologen

In NRC Handelsblad van 24 juli geeft Astrid van der Werf een goede beschrijving van het huidige aantal operationele meteorologen in Nederland en hun salarissen. De informatie die zij geeft over de mogelijke universitaire opleidingen is echter onvolledig.

Mede door de laatste zin wekt het artikel ten onrechte de suggestie dat afronding van een meteorologiestudie weinig uitzicht op een baan geeft. Dit is absoluut niet waar. Allereerst een kleine correctie: de studie meteorologie aan de Wageningse universiteit is geen specialisatie van de opleiding Natuurkunde, maar van Bodem, Water en Atmosfeer. Deze opleiding is wél natuurwetenschappelijk van aard.

De opleidingen in Utrecht en Wageningen leveren zowel `onderzoeksmeteorologen' als forecasters (ofwel `voorspelmeteorologen') af. Juist de forecasters zijn, vanwege hun verschijning in de media, het meeste bekend bij het grote publiek.

De onderzoeksmeteorologen zijn dat wat minder, maar zij verschijnen toch geregeld in actualiteitenprogramma's als het gaat over het broeikaseffect, de ozonlaag, El Niño, windhozen, tropische cyclonen, overstromingen of droogte. Utrechtse en Wageningse afgestudeerde meteorologen komen in Nederland terecht bij o.a. het KNMI, RIVM, ECN of Dienst Landbouwkundig Onderzoek, maar velen vinden een baan in het buitenland.

De markt voor forecasters is inderdaad wat beperkt (maar blijft groeien). Dit moet de in het weer geïnteresseerde VWO-ers echter niet weerhouden Meteorologie te gaan studeren, want de kans op het vinden van een aantrekkelijke baan is groot en, evenzo belangrijk, Meteorologie is gewoon een erg leuk vak.

    • Dr. L.J.M. Kroon Dr. H.A.R. de Bruin