Mens & Bedrijf

J. Jongebloed is benoemd tot directielid van Bank Bercoop. Jongebloed is sinds 1987 werkzaam bij de bank, tot voor kort als adjunct-directeur. Tevens is H.J. Gorter toegetreden tot de directie van Bank Bercoop. Hij is afkomstig van de Rijnlandse Hypotheekbank te Utrecht. Beiden treden toe tot de raad van bestuur van de holding Bercoop Groep.