Een erewacht van het Iraakse leger marcheerde ...

Een erewacht van het Iraakse leger marcheerde gisteren, op de `Dag van de Grote Overwinning', langs het monument voor de martelaren in Bagdad, ter herdenking van het einde van de oorlog met Iran in 1988. Saddam Hussein beschuldigde Iran er gisteren van de vijandelijkheden tegen zijn land nog steeds voort te zetten. ,,Iran is, samen met de andere buurlanden van Irak, verantwoordelijk voor een blokkade die Amerikaanse en zionistische agressors opwekt om het Iraakse volk te doden.'' Volgens Saddam houdt Iran nog steeds ongeveer dertienduizend Iraakse krijgsgevangenen vast. Saddam noemde de leiders van het huidige Iran ,,arrogant, vijandig en expansionistisch, al wordt dat verdoezeld door de islam''. Het is volgens hem door diezelfde houding dat in 1980 ,,de agressie begon en de oorlog uitbrak''.

Volgens Iran is het juist Irak, dat weigert informatie te geven over duizenden Iraanse krijgsgevangenen. Iran zegt dat de Iraakse leider ,,kennelijk niet bereid is om een einde te maken aan zijn irrationele gedrag met betrekking tot andere landen, ondanks de slechte ervaringen die zijn veroorzaakt door het bedreigende gedrag tegenover Iraks buurlanden.''

(Foto Reuters)