Dit is ons leger

Komt een leuke struise meid een bruin café binnen, stoot een rondje biljart met een vriendelijke oude heer, vertelt dat ze sociaal-culturele antropologie heeft gestudeerd en kondigt dan plompverloren aan dat ze dezelfde middag een sollicitatiegesprek heeft met het leger. Zijn de stamgasten natuurlijk allemaal heel verbaasd. Zo verbaasd, dat ze een discussie beginnen over de zin van de Nederlandse krijgsmacht. Telkens als het panel er niet uitkomt, verlaat één van hen het café om zich op het ministerie van Defensie te laten voorlichten.

Ongeloofwaardig scenario? Absoluut. En dan is er ook nog het krukkige acteren van de `hoofdrolspelers' (,,Hallo, ik heb een vraag over de rampenbestrijdingstaak van de Nederlandse krijgsmacht... Nou, loopt u maar even mee.''), de houterige montage van de productie en, misschien nog wel het ergste, het synthesizer-achtergrondmuziekje. De afdeling voorlichting van het ministerie van Defensie had beter zelf de camera tevoorschijn kunnen halen. Want zelfs een gemiddelde instructiefilm van de de afdeling legervoorlichting is minder lullig dan de documentaire Wij zullen handhaven, die de Tros in opdracht van Defensie maakte.

Aanleiding voor de film is de Strategische Toekomstdiscussie Defensie (STD), het brede maatschappelijke debat dat minister van Defensie Frank de Grave in februari van dit jaar aankondigde en dat op dit moment zo ongeveer afgerond schijnt te zijn. De resultaten hiervan (overigens is het volstrekt onduidelijk welke), zullen worden meegenomen in de Defensienota die volgend jaar zal verschijnen. Radicale ingrepen worden niet verwacht. In zijn Hoofdlijnennotitie van dit jaar liet De Grave al zien de kool en de geit te willen sparen door bezuinigingen zoveel mogelijk over de verschillende krijgsmachtdelen uit te smeren. Deze film lijkt hiervan het eerste slachtoffer te zijn geworden.

Net zomin als het debat over de toekomst van de Krijgsmacht ooit een echt debat is geweest, is Wij zullen handhaven een echte documentaire. De struise meid, de oude man, de stamgast en de café-uitbaatster worden achtereenvolgens vriendelijk onderhouden door de Defensiefunctionaris van dienst. Overal is de hand van het ministerie te zien. Wij zullen handhaven is een instructiefilm van het leger. Ik vond die film over `persoonlijke hygiëne te velde' beter.

Wij zullen handhaven, TV2, 19.00-19.50u.

    • Steven Derix