CDA wil Kok horen over Geelhoed

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van premier Kok over de opvattingen van zijn secretaris-generaal A. Geelhoed (Algemene Zaken) over de ministeriële verantwoordelijkheid.

Geelhoed bepleitte in maart vorig jaar (in een interne notitie) dat ambtenaren een deel van de politieke verantwoordelijkheid van minister overnemen, zo onthulde deze krant vrijdag. Ministers zouden, aldus Geelhoed, alleen nog verantwoordelijkheid moeten dragen voor structurele problemen bij de beleidsuitvoering. Voor op zichzelf staande incidenten zouden alleen ambtenaren verantwoordelijkheid moeten dragen.

In schriftelijke vragen aan de regering vraagt CDA-woordvoerder Balkenende of premier Kok de opvatting van Geelhoed deelt, dat de ministerële verantwoordelijkheid zou moeten worden beperkt. Balkenende vraagt verder of Kok de mening van onder andere de ambtenarenvakbond AbvaKabo en secretaris-generaal Borghouts van Justitie deelt, dat een staatscommissie zich zou moeten buigen over het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid.

D66-woordvoerder Scheltema is voorstander van een debat met premier Kok over de ministeriële verantwoordelijkheid tijdens de behandeling van de begroting komend najaar. Zij is van mening dat de notitie van Geelhoed, voorzien van commentaar van de regering, doorgestuurd moet worden naar de Tweede Kamer. ,,Het is een belangrijk debat, dat gevoerd moet worden, want de Kamer loopt zoals het nu gaat teveel achter incidenten aan'', aldus Scheltema. Ook PvdA-woordvoerder P. Rehwinkel is van mening dat het signaal van Geelhoed serieus moet worden genomen. Hij vindt dat de Kamer vooral moet debatteren over haar eigen positie, zonder direct de regering aan te spreken.