Burgemeester Heemstede verlaat kerkelijke gemeente

Ze was een meelevend en betrokken lid, maar nu heeft ze de doopsgezinde kerk de rug toegekeerd. Burgemeester N.van den Broek-Laman Trip van Heemstede zegt ,,heel verdrietig'' te zijn over dit besluit.

De burgemeester, tevens Eerste-Kamerlid (VVD), is tot haar besluit gekomen, omdat ze het niet eens is met de manier waarop de kerk omspringt met ouderen. Het bestuur van de doopsgezinde Gallenkampstichting treedt volgens haar op als ,,projectontwikkelaar'' en niet als ,,christelijke stichting die voor oude mensen zorgt''.

Onder de Gallenkampstichting valt het verzorgingstehuis De Olijftak voor ouderen, waarvan volgens Van den Broek-Laman Trip al jaren bekend is dat het moet sluiten. Het centrum heeft ook aanleunwoningen waar nog vijftien bejaarden wonen. De gemeente wil deze vervangen voor seniorenwoningen. Maar volgens de burgemeester weigert de stichting mee te werken aan een oplossing, omdat de stichting de zeggenschap verliest over wie in de woningen komen. De gemeente Heemstede heeft plannen om het Wipperplein, waar de Olijftak aan ligt, opnieuw in te richten. Bij de besprekingen stelt de stichting zich halsstarrig op en wil er alleen maar geld aan overhouden, aldus de burgemeester. ,,Ze plegen voortdurend obstructie. Ze denken niet aan de belangen van de bewoners. De onzekerheid voor hen is volgens haar wurgend. ,,Ik heb net nog weer twee bewoners gesproken en ze maken zich erg zorgen'', zegt de burgemeester. ,,Dit gaat toch zo in tegen mijn geweten dat ik het lidmaatschap heb opgezegd. Iedereen weet dat ik doopsgezind ben, maar ik wil er niets meer mee te maken hebben.''

Van den Broek-Laman Trip is ook teleurgesteld dat ze geen antwoord heeft gekregen op een brief aan de Doopsgezinde Broederschap waarin alle doopsgezinde gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ze was sinds haar jeugd bij de doopsgezinde gemeente aangesloten. Bij de opening van een kerkgebouw in Heemstede hield ze nog een pleidooi voor meer samenwerking tussen overheid en kerk bij de zorg voor sociaal zwakkeren.

Het bestuur van de Gallenkampstichting weigert op de kwestie in te gaan.