Arts-assistenten

In het artikel over de werktijden van arts-assistenten van 28 juli spreekt u van arts-assistenten, artsen in opleiding en studenten. Hoewel u deze begrippen vrijelijk door elkaar gebruikt, staan ze niet allen voor artsen.

Een arts-assistent is arts, die al dan niet in opleiding tot specialist, patiënten behandelt. Dit gebeurt meestal onder supervisie van een medisch specialist. Het gaat hier dus om artsen die een universitaire studie hebben doorlopen, gevolgd door een postdoctoraal deel, de co-schappen.

Een co-assistent is derhalve een arts in opleiding, een arts-assistent niet. Een student is volgens ons iemand die een universitaire opleiding volgt. Dit is voor de meeste arts-assistenten alweer enige jaren geleden.

De benamingen arts in opleiding en student lijken ons dan ook niet van toepassing voor een arts-assistent, temeer daar de meeste arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist heden ten dage ook nog gepromoveerd zijn.

    • Dr. J.H. de Graaf Dr. P.H. Dijk
    • Arts-Ass.Isala Klinieken Zwolle