Zalm laat valutering bij banken bekijken

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de verwerkingsduur van overboekingen door banken onderzoeken. Minister Zalm van Financiën heeft daartoe opdracht gegeven. Dat is gisteren door het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

DNB moet speciaal kijken naar de door de banken gehanteerde valuteringsmethoden. Banken vertellen sinds april in folders hoe zij valutering gebruiken om kosten te dekken. Zo willen ze meer helderheid scheppen in het betalingsverkeer. Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de bankfolders daadwerkelijk bijdragen aan die doorzichtigheid.

In eerste instantie was Zalm tevreden over het voorlichtingsmateriaal. Maar uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek dat overboekingen bij sommige banken enkele dagen langer duren dan de informatie in de folder aangeeft. Hoewel het onderzoek van de Consumentenbond nog niet is afgerond, is Zalm van mening veranderd en wil hij nu duidelijkheid.

Mocht uit het onderzoek blijken dat de nagestreefde doorzichtigheid er niet is, zal DNB adviezen geven over hoe het beter kan.

De Nederlandse Vereniging van Banken toonde zich gisteren ,,een beetje verbaasd'' over de opdracht van Zalm.

,,In een brief aan de Tweede Kamer was de minister aanvankelijk wel tevreden. Maar uiteraard zullen de banken alle medewerking verlenen aan het onderzoek'', aldus een woordvoerster. (ANP)